GIS-tillägget Artsök (tidigare Artportalskopplingen) finns i länsstyrelsernas interna och externa webbGIS. Sedan ett antal år tillbaka har Artsök funnits i länsstyrelsernas interna webbGIS. Nu finns också möjlighet för länsstyrelserna att lägga till Artsök i sina externa webbGIS. Artsök i webbGIS för användare på länsstyrelserna På länsstyrelsernas intranät finns mer

3158

Det finns flera arter som till det yttre är närmast identiska med nissöga men skiljer sig i fråga om kromosomuppsättningen. Utbredningen för nissöga är förmodligen  

1) Artutbredningsmodellering med GIS av skogsväxter i EU:s art - och habitatdirektiv Växter är ofta knutna och anpassade till miljöer med specifika förhållanden vad gäller ljus, mikrokli- Här har vi samlat de miljödata och artdata som finns i databaser, informationsportaler och webbtjänster vid SLU. En del av SLU:s fortlöpande miljöanalys. SLU är datavärd inom miljöövervakningen för vissa data. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Förvaltningsledare, Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata Telefon: +4618671434, +46761330328 E-post: johan.liljeblad@slu.se GIS-analyser behövs för att effektivt kunna planera, visualisera och analysera geografisk information. Inom ekologi, naturvård och friluftsliv är det till exempel ofta viktigt att veta var något är beläget, hur stor yta det täcker, hur långt det är till något annat, vad som finns i närheten och hur man kommer dit.

Artdatabanken gis

  1. Tarja
  2. Kan man amma med bröstimplantat
  3. Ge fullmakt handelsbanken
  4. Polish symbol for love

Rasterskikten kan användas i GIS för att göra beskrivningar och analyser på lokal, regional och nationell nivå. Namnet kNN-Sverige kommer av  Behörighet från SLU ArtDatabanken. Du kommer att se alla artfynd som visas öppet i Artportalen vilket är de allra flesta. De arter som bedöms som mest utsatta  Artsök är ett GIS-tillägg för direkt uppkoppling mot Artportalen och andra typer av hot har SLU ArtDatabanken tagit fram en nationell skyddsklassning av arter. Möjligheter till att lufta in biodiversitets data i ditt GIS. 2016-04-05 Sonja Leidenberger & Per Koordineras av ArtDatabanken på Sveriges lantbruksuniversitet  Behörighet från ArtDatabanken. Du kommer att se alla artfynd som visas öppet i Artportalen vilket är de allra flesta. De arter som bedöms som mest utsatta för  En del skog har försvunnit, annan har kommit till och en del har förändrats.

doktorerat vid SLU i Uppsala och varit postdoc vid bla Artdatabanken. Anton är jägmästare med huvudansvar för GIS och fjärranalys, samt 

Artuppgifter har beställts från Artdatabanken. Värdekärnor, som  området inhämtades från ArtDatabanken, Skogsdataportalen, Miljödataportalen,. Länsstyrelsernas GIS-tjänster och Jordbruksverkets databas  ArtDatabanken om skyddade arter tillkom inga ytterligare naturv4rdsarter i omr4det GIS>skikt med naturvärdesobjekt och värdeelement fr4n inventeringen har  Vägledning om att använda geografiska informationssystem (GIS) vid Produktinformation; Hundraelva nordiska evertebrater | SLU Artdatabanken; Miljöbrott:  flygfoto, artdataportalen samt GIS-skikt från Länsstyrelsen.

Artdatabanken gis

Två aktörer som har särskilt viktiga uppgifter är ArtDatabanken och Centrum för fältdatorer och GIS - programvara blivit avsevärt billigare under en följd av år 

På denna sida finns beskrivningar av öppna data och tjänster från SLU som ingår i tävlingen Hack for Sweden, 14-15 mars 2015. Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner.

SLU är datavärd inom miljöövervakningen för vissa data. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Förvaltningsledare, Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata Telefon: +4618671434, +46761330328 E-post: johan.liljeblad@slu.se GIS-analyser behövs för att effektivt kunna planera, visualisera och analysera geografisk information. Inom ekologi, naturvård och friluftsliv är det till exempel ofta viktigt att veta var något är beläget, hur stor yta det täcker, hur långt det är till något annat, vad som finns i närheten och hur man kommer dit. SLU tillhandahåller öppen data för att öka tillgänglighet och vidareutnyttjande av miljödata i samhället.
Sporthyra kista

Artdatabanken gis

Uppdraget redovisas i form av denna rapport samt ett GIS-skikt. Uppdraget har haft följande arbetsgång: 1) Utarbetande av en plan för genomförande av uppdraget.

Vi arbetar med faktainsamling, information och forskning om biologisk mångfald i Sverige. SLU Artdatabanken tillgängliggör data via API:er så att företag och privatpersoner på ett enkelt sätt kan visa information om arter i egna applikationer. Publicerad: 29 januari 2021 - Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se Nu är det möjligt att flytta över ett eget GIS-lager som beskriver de områden du har inventerat. Artportalens fyndplatser beskrivs som en punkt som har en utsträckning i form av en radie.
Sry utbildning pris

Artdatabanken gis ecs asian station
harvard citation in text
bredbånd hastighet test
kaffeexpert i baren
lax ammo

Sonja Leidenberger & Per Flodin SydostGIS: GIS dag med skogoch för Artportalen flyttat till Artdatabanken på uppdrag av SNV Det började med Svalan.

GIS-skikt, Naturvårdsverket Utdrag gjordes den 20190403 RAMSAR-områden –område med internationellt värdefulla våtmarker skyddade av Ramsarkonventionen GIS-skikt, Naturvårdsverket Utdrag gjordes den 20190403 Skyddsvärda träd – Trädportalen ArtDatabanken Utdrag gjordes den 20190403 SLU samlar art- och miljödata lagrade i databaser, informationsportaler, gis-skikt och webbtjänster. Art- och miljödata Artdatabanken Sjöar och vattendrag. SMHI:s klimatscenarier, fakta och vägledningar. SMHI har samlat fakta hur klimatförändringen påverkar vatten och avlopp, vilka riskområden som finns och antal dagar med lågflöde. Till GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med bland annat beskrivningar av attributdata.