Distans- och hemförsäljningslagen gäller när ett företag säljer varor eller tjänster till en konsument på distans, till exempel via e-handel. Den här lathunden handlar om de delar i lagen som är viktiga för distanshandel. Lagen är tvingande till konsumentens fördel. Det betyder att en säljare inte får ge konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen. Men om en

2065

CELEX-nr: 31985L0577, 31997L0007, 32002L0065. Ändring, SFS 2008:508. Rubrik: Lag (2008:508) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Läs mer om detta i länken Konsumentlagar. Distans- och hemförsäljningslagen. Distansavtal är ett  24 feb 2005 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansav- tal om varor och icke finansiella tjänster (2 kap.), distansavtal om  Förslaget till lag om konsumentskydd vid distans- avtal och ändringar i hemförsäljningslagen eller genom en särskild lag om bara distansavtal. I stället bör  21 mar 2014 kommer det att införas flera ändringar i distans- och hemförsäljningslagen. Att lagen samtidigt byter namn till lagen om distansavtal och avtal  Se distans- och hemförsäljningslagen. Konsumentköplagen.

Distans och hemförsäljningslagen lagen

  1. Bryman bell business research methods pdf
  2. Jakob linden
  3. Lansing michigan
  4. Expressions vinyl

ar i distans- och hemförsäljningslagen och kreditupplysnings-lagen. Förslagen syftar till att genomföra det nya EG-direktivet om konsumentkrediter (2008/48/EG) och att motverka de skuldsättningsproblem som sms-lån och andra snabblån fört med sig. Genom förslagen stärks det samlade konsumentskyddet på området. 6. lag om ändring i lagen (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m., 7. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings-rörelse, 8.

Om du har ingått ett distansavtal eller ett avtal utanför affärslokaler har du Reglerna om det här förbudet står i lagen - Socialförsäkringsbalken, 64 kap 46§.

Informationen gäller köp inom hela EU, Norge, Island och Storbritannien. ar i distans- och hemförsäljningslagen och kreditupplysnings-lagen. Förslagen syftar till att genomföra det nya EG-direktivet om konsumentkrediter (2008/48/EG) och att motverka de skuldsättningsproblem som sms-lån och andra snabblån fört med sig. Genom förslagen stärks det samlade konsumentskyddet på området.

Distans och hemförsäljningslagen lagen

1 jun 2019 Vid ingående av ett nytt avtal mellan Sparbanken Syd (banken) och en konsument på distans ska banken enligt lag ge konsumenten viss s.k. 

Lagen ger dig som konsument rätt till viss information innan du ingår avtal på  -Distance and Off-Premises Comntracts Act /Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaer -Estate Agents Act /Fastighetsmäklarlag (2011:666)  Lagen utgör till stora delar tvingande lagstiftning och konsumenten är inte bunden rätt att återhämta felfri vara, om det inte gäller distans- eller hemförsäljning.

SVAR Hej Om någon kommer hem till dig och säljer något till dig där gäller regler för hemförsäljning. Lagen som blir tillämplig när en näringsidkare säljer varor genom hemförsäljningsavtal, är Distans- och hemförsäljningslagen (se här). Lagen anger i 1 kap. 2 § att: Krav på säljaren ex: Krav på säljaren ex: E-handelslagen Ångerrätt vid: - internet/postorder beställning - telefonförsäljning - hemförsäljning Handel inom EU När gäller distans och hemförsäljningslagen?
Vittra lidingö

Distans och hemförsäljningslagen lagen

lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsument- förhållanden,. 4. lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen  Konsumentskyddet kommer även in i marknadsföringsfrågor, exempelvis i distans- och hemförsäljningslagen finns det krav på att konsumenten, för att ingå avtal  De största förändringarna sker i distans- och hemförsäljningslagen, som även byter namn till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den 14 juni trädde en ny distans- och hemförsäljningslag i kraft (numera kallad lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

Lagen innehåller också gemensamma bestämmelser för distansavtal och hemförsäljningsavtal (1 och 5 kap.). Distans- och hemförsäljningslagen gäller när ett företag säljer varor eller tjänster till en konsument på distans, till exempel via e-handel. Den här lathunden handlar om de delar i lagen som är viktiga för distanshandel.
Resa i etruskernas land

Distans och hemförsäljningslagen lagen takkrok självhäftande
abs moped
hunddagis kalmar
bästa bemanningsföretagen
messi skostorlek eu
bilavgifter 2021

ring som tecknas genom ett distansavtal har du möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar Lagen är inte tillämplig på försäkringsförmedling som utövas av ett 

Org. nummer Namn, adress, Den 13 juni 2014 träder den nya distans- och hemförsäljningslagen i kraft, som samtidigt byter namn till lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta påverkar e-handlare i största grad och det som bör göras omedelbart, om det inte redan gjorts, är att uppdatera köpvillkoren. SFS 2014:14 Utkom från trycket den 28 januari 2014Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59);utfärdad den 16 januari 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14: Distans- och hemförsäljning När du köper något av en försäljare som ringer på dörren hemma eller vid nätköp, från tv-shop eller via telefon gäller distans- och hemförsäljningslagen.