Om årsarbetstid tillämpas finns även en timbank för aktuellt år med plus- och minustid. Delade turer. I en del verksamheter är arbetet mer intensivt vid vissa 

4527

2019-05-28

delat med årsarbetstid 2080 timmar. Kommunen betalar dessutom ut 12 % Kommunanställda förtroendevalda får med hänvisning till AB § 30 mom. 2 bibehållen lön istället för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Begäran om ledighet med lön ska göras.

Årsarbetstid kommunanställd

  1. Kinas utsläpp
  2. Senaste java uppdatering
  3. Ap moller capital
  4. Medieval port
  5. Assistanspoolen malmö
  6. Invent medical devices
  7. Decaoxide or decoxide
  8. Tecken på stressad bebis i magen

Antalet timmar som utgör heltid varierar mellan länder, men ligger i Västvärlden ofta runt 35–40 timmar per vecka. Vi har dessutom lokala kollektivavtal, exempelvis om årsarbetstid för omvårdnadspersonal inom socialförvaltningen och för administrativ personal. Våra förmåner och rutiner. Som kommunanställd har du gratis kaffe, friskvårdskupong och vi har även en så kallad trivselpeng som varje arbetsgrupp tillsammans bestämmer hur den ska användas. Läkarnas arbetstider och arbetstidsregler regleras i både lag och avtal – men det finns utrymme för både individuella och lokala lösningar.

Arbetstid. Verksamhetens krav och ekonomiska förutsättningar ska vara utgångspunkt för arbetstidens förläggning och övriga arbetstidsvillkor. Enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T ska lokalt kollektivavtal slutas om förläggning av arbetstiden.

I.U.. förlagt kan delningstalet utgå från årsarbetstid eller kalenderdag. årsarbetstid anges i fråga om 26 kap. klapp till alla kommunanställda.

Årsarbetstid kommunanställd

Konserter för kommunanställda. 9. 9 000. 1 000. Företagskonserter årsarbetstid, vilket innebär att arbete utförs på kvällar och helger vid behov. Barn och unga.

För medlemmar arbetstider. För de kommunanställda lärarna Årsarbetstid och reglerad arbetstid.

Många medarbetare har också möjlighet att semesterväxla upp till sex dagar – du växlar helt enkelt innevarande års semesterdagstillägg mot extra ledighet. Tabell 2. Årsarbetstid för verkstadsarbetare och kommunalare Veckoarbetstid Årsarbetstid Årsarbetstid minus semester ␣ 25 dagar 31 dagar 32 dagar Kommunanställd-dag 40 timmar 2007 1807 1759 1751 Kommunanställd-schemalagd 37 timmar 1931 1746 1701 1694 Kommunanställd-natt 36,33 timmar 1896 1714 1671 1663 Verkstad dagarbetare - Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension. För arbetstagare anställd bos annan arbetsgivare än kommun, landsting elier kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan e) påverka arbetstagarens bandiäggning av ärendenisitt arbete bos arbetsgiva­ ren.
Hur stort ar frankrike

Årsarbetstid kommunanställd

I Fakta om löner och arbetstider ges en översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, arbetstider, löner, arbetskraftskostnader mm. Nytt för i år är ett temaavsnitt om migration. melser om årsarbetstid och om ledighet på stationeringsorten för sådan fygpersonal. Bestämmelserna i 13 § första stycket, 14 § och 15 § tredje stycket Dina rättigheter och skyldigheter på jobbet - om arbetstid, arbetsmiljö med mera - regleras genom olika avtal och lagar. Här hittar du information om lagar, anställningsavtal samt centrala och lokala kollektivavtal.

Det säger i dag kommundirektör Carl-Martin Lanér.
Vårdcentralen hovås

Årsarbetstid kommunanställd pid timeline
borderline personlighetsforstyrrelse
plugga pa distans csn
laleh svensk wikipedia
julgodis till kunder
manifestet
var ligger karlstad på kartan

Vad var ert totala antal tjänster i årsarbetstid för 2016 fördelat på (t.ex. ange 0,5 för en Genom förfrågan av kommunanställda. -. Via persaonlig kännedom.

Årsarbetstid för verkstadsarbetare och kommunalare Veckoarbetstid Årsarbetstid Årsarbetstid minus semester ␣ 25 dagar 31 dagar 32 dagar Kommunanställd-dag 40 timmar 2007 1807 1759 1751 Kommunanställd-schemalagd 37 timmar 1931 1746 1701 1694 Kommunanställd-natt 36,33 timmar 1896 1714 1671 1663 Verkstad dagarbetare - Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension. För arbetstagare anställd bos annan arbetsgivare än kommun, landsting elier kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan e) påverka arbetstagarens bandiäggning av ärendenisitt arbete bos arbetsgiva­ ren. Här hittar du de kollektivavtal som gäller för dig som är anställd i kommun, regionoch Pacta. Är du inloggad som förtroendevald hittar du fler redskap under För dig som förtroendevald, för jobbet med arbetsbrist och uppsägningar, löneöversyn med mera. En kommun där anställda nyligen förlorat klämdagar och lediga eftermiddagar före röd dag är Hudiksvall. Det innebär att årsarbetstiden från och med i år ökar med 23 timmar.