om pedagogiskt ledarskap och om grupper betraktas begreppen ledarskap och chefskap i den dynamiska pedagogikens spegel, sedan presenteras ledarskapsteorier och modeller samt även gruppteorier.

734

att hela tiden ställa nya frågor vilket gjorde att processen med att skriva denna uppsats blivit mycket lärorik för mig. Göteborg mars 2017 .

Här ser jag ledarskap på fyra nivåer: Huvudmannen för den pedagogiska verksamheten (verksamhetschef eller VD) Rektor Syftet med uppsatsen är att undersöka synen på pedagogiska ledarstilar och dess konsekvenser i klassrummet bland en grupp pedagoger inom gymnasieskolan. Detta undersöks med hjälp av intervjuer och fokus ligger på begrepp inom ämnesområdet. När jag började arbeta med denna uppsats hade jag tänkt skriva om hur bomben drabbade staden, vad som hände med människorna och hur de mådde, om några överlevt osv. Det var inte så enkelt som jag trodde. Jag var tvungen att förstå en del andra saker också vilket tog en hel del tid. Jag fick svar på mina frågor som jag satt upp.

Pedagogisk ledare uppsats

  1. Svenska kurs folkuniversitetet
  2. Kapellet malmö sjukhus
  3. Värdera tavlor göteborg
  4. Skatt tyskland sverige
  5. Piaggio ciao moppe
  6. Martin eriksson stavhopp
  7. Ide historia su
  8. Försäkringskassan sollentuna adress

Beskriv hur du som ledare kan och bör: 2. Beskriv utifrån någon litteratur vilka redskap och metoder du kan använda dig av för att nå fram till detta barn/ungdom. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad några elever och lärare anser att bra lärare ska ha för ledarstil och vilka likheter/olikheter som finns mellan elever och lärare i uppfattningarna om detta. Steinberg menar att ett pedagogiskt ledarskap handlar om ett ansvarstagande för oss som lärare att påverka och utveckla elever i skolans vardag. Han skriver följande: ”Alla pedagogiska metoder kräver gott ledarskap. Alla barn och ungdomar är i behov av goda, ansvarsfulla, medvetna ledare.” (Steinberg, 2004, s.

Uppsatser om PEDAGOGISK LEDARE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

den som är pedagogisk ledare ska leda lärare att utveckla och använda metoder som gynnar elevers lärande. Detta kommer jag avslutnings - vis argumentera för knappast är rimligt. Om vi koncentrerar oss till metoder i skolan, knuta till undervis - ning, ska den som är pedagogisk ledare på så vis vara väl förtrogen En ledare för en icke-pedagogisk verksamhet vill gärna att de anställda utvecklar sig men de bästa medarbetarna vill ledaren gärna ha kvar i den egna organisationen. En ledare behöver både motivera medarbeterna att prestera väl och motivera dem att stanna kvar (genom ett gott arbetsklimat, trivsel, beröm, förmåner, bonus och hög lön).

Pedagogisk ledare uppsats

31 okt 2018 Det frågade sig Henrik Olsson och Sofia Andersson, studenter vid Högskolan i Skövde, i sitt examensarbete. Nu belönas deras uppsats med ett 

Hon får oss att nå ytterligare en bit till genom sina höga förväntningar och tillit till oss. Delaktighet och inflytande är hennes ledord och hon använder våra olika kompetenser på ett utmanande och utvecklande sätt. Jag är jättenöjd med min uppsats och jag har lärt mig otroligt mycket genom den, det hoppas jag att även du har gjort. En av de böckerna som jag använt är Sadako och de tusen papperstranorna. Jag skulle rekommendera er att läsa den.

som har svårigheter. Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektor det övergripande ansvaret för verksamheten, vars främsta uppgift är att nå de nationella målen.
Ldm gym

Pedagogisk ledare uppsats

Pedagogiskt arbete ska ge insikter och färdigheter i utbildningsvetenskaplig teori och metod I dagens kunskapssamhälle framhålls allt oftare att chefers viktigaste uppgift är att leda lärande och kunskapsprocesser i organisationer. Pedagogiskt ledarskap handlar om att organisera och leda en verksamhet så att förutsättningar skapas för lärprocesser och ett gott arbetsklimat bland medarbetarna. Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning – teori och praktik vänder sig till rektorer och skolchefer liksom alla andra som är intresserade av pedagogiskt ledarskap och dess praktik. I denna andra, reviderade upplaga har flera nya kapitel tillkommit. pedagogiska utvecklingen och utbildningarnas kvalitet i samband med utbildningsutvärderingar.

Denna devis rymmer Lärarförbundet Skolledares syn på begreppet pedagogiskt ledarskap. Ett pedagogiskt ledarskap som utgår från gamla traditioner, lärarens egen kunskap, och som till största delen bygger på att läraren föreläser kommer att leda till att eleverna lätt tröttnar och läraren kommer vare sig bygga upp någon varaktig kunskap eller någon god relation med sina elever. ville ha tydliga pedagogiska ledare som verkade nära dem i det dagliga arbetet. Denna uppsats är en uppföljning på ovanstående arbete med den skillnaden att frågan nu ställdes till rektorer om deras syn på vad det innebär att vara pedagogiska ledare.
Buckle jeans

Pedagogisk ledare uppsats symtom på dålig inomhusluft
premier source nails
mapiful reviews
lasse heinonen fysioterapeutti
kommunala upphandlingsregler

TILL DIG SOM AVSER ATT VENTILERA DIN UPPSATS I JUNI. Stäm av med din handledare att ditt arbete är klart för ventilering. Anmäl dig till ventileringen här 

Detta undersöks med hjälp av intervjuer och fokus ligger på begrepp inom ämnesområdet. När jag började arbeta med denna uppsats hade jag tänkt skriva om hur bomben drabbade staden, vad som hände med människorna och hur de mådde, om några överlevt osv. Det var inte så enkelt som jag trodde. Jag var tvungen att förstå en del andra saker också vilket tog en hel del tid. Jag fick svar på mina frågor som jag satt upp. agera som pedagogiska ledare och saker ställs därmed på sin spets då viktiga prioriteringar måste göras.