2021-03-31 · Maj.ts proposition nr B 23 år 1958. 1. Nr B 23. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till ärvdabalk. m. m.; given Stockholms slott den 6 juni 1958. Under åberopande av bilagda i statsrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t. härmed jämlikt 87 § regeringsformen föreslå riksdagen att antaga härvid.

2709

Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen.

fl. (ml vari yrkas att riksdagen avslår · propositionen såvitt avser förslag till lag om sambors gemensamma hem. Prop. Proposition rCBF Regional cerebral blodflödesmätning RB Rättegångsbalken WHO World Health Organization ÄB Ärvdabalken . 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 26 Jfr prop.

Prop ärvdabalken

  1. Boka riskutbildning 2
  2. Hjärtinfarkt etiologi

4 S skall ha nedan angivna lydelse, dels att i 16 kap. skall införas en ny paragraf, 3 a ~. av nedan angivna lydelse. Nuvarande (vdelse Föreslagen (vdelse 16 kap.

av G Schüldt · 2018 — Proposition. RFR. Rapporter I och med 17 kap 3 § ärvdabalken är alla avtal och gåvor för dödsfalls skull ogiltiga. Den ärvdabalken som utgångspunkt, prop.

Maj.ts proposition nr lii är 1958. 3.

Prop ärvdabalken

riksdag (prop. nr 93, första lagutskottets utlåtande nr 34 samt riksdagens . skrivelse nr 325) en föräldrabalk med bestämmelser som motsva­ rade då gällande lagar om äktenskaplig börd, om barn i äktenskap, om barn . utom äktenskap, om adoption, om makes underhållsskyldighet mot andra . makens barn samt om förmynderskap.

Den första delen av arbetet fullbordades då balkens samtliga bestämmelser åren 1917—1933 ersattes med ett flertal moderna lagar. När år 1949 en del av dessa lagar sammanfogades till en föräldrabalk, förutsattes att återstoden av lagarna skulle bilda en Prop.

Ett arvskifte är  Proposition planeras till våren 2015. Förslaget innehåller också vissa följdändringar i jordabalken, ärvdabalken och lagen om internationella frågor rörande  15 nov 2019 Om A avlider före B och B är mycket förmögen kommer arvsfonden att få hela förmögenheten efter B om A:s särkullbarn har fått ut hela sitt arv,  Kungl. Maj.ts proposition nr lii är 1958. 3. Förslag. till.
Stor svart geting

Prop ärvdabalken

15 ff. samt Tottie a.a. s. 252 ff.

"I paragrafen finns bestämmelser om hinder mot att vara testamentsvittne. Övervägandena finns i avsnitt 5.7. I författningskommentaren till ändring av 10 kap 4 § Ärvdabalken (1958:637), uttalades följande (prop 2016/17:30 s 141) angående krav på testamentsvittne.
Rehabiliteringskliniken växjö adress

Prop ärvdabalken kapitalforsakringskonto
bostadsbubblan flashback
overall control of a system is carried out by
beräkna födelsedatum befruktning
logopedprogrammet valbar kurs

9 Se lag (1987:231) om ändring i ärvdabalken. 10 SOU 1925:43 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken II. Förslag till lag om arv m.m., s. 154 ff.; Brattström & Singer, Rätt arv, s. 24 och 76 f. 11 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m., s. 83 ff. 12 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del II, kommentar till 14 kap. 4

m. m.; given Stockholms slott den 6 juni 1958. Under åberopande av bilagda i statsrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t. härmed jämlikt 87 § regeringsformen föreslå riksdagen att antaga härvid. Prop. 1975/76:50 Regeringens proposition.