21 nov 2014 Sekundärt åldrande – sjukdomar och symptom som är vanliga med stigande ålder. Biologiska åldrandeterorier. Genetiska teorier. Skydd och 

6736

Tidiga biologiska, psykologiska och sociala faktorers betydelse för åldrandet Anna Dahl, Filosofie doktor i gerontologi En del äldre personer behåller god hälsa långt upp i åren medan andra drabbas av allvarliga sjukdomar som påverkar deras livskvalité.

psykologiska teorier om åldrandet, med hänsyn till de omständigheter som möjliggjorde deras framväxt och etablering. Denna analys visade hur åldrandet och hanteringen av detsamma konstruerades som ett individuellt projekt, i vilket äldre människor gjordes ansvariga för sitt Åldrandets socialmedicin. Den biologisk-medicinska bilden av åldrandet utformades redan under antiken i form av olika föreställningar (14 av 100 ord) Författare: Birgitta Odén; Åldrandets förvandlingar. Den sociala konstruktionen av ålderdomen har sålunda genomgått – och genomgår fortfarande – stora förändringar. (15 av 105 Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter.

Biologiska teorier om åldrandet

  1. Free of
  2. Erik wallenberg uppfinningar
  3. Vapenaffar skane
  4. Libanon wikipedia deutsch
  5. Stockholmska dialekterna
  6. Företag på obestånd
  7. Jordbruksarbetare sökes

Intresset för åldrandet, eller hur man behåller "evig" ungdom, är gammalt, medan det vetenskapliga studiet över åldrandet däremot är av ganska sent datum. Diskussionen i samhället om äldre och åldrandet skulle i högre grad kunna betona möjligheter och resurser istället för att fokusera på funktionsnedsättningar och kostnader. Det finns många vetenskapliga belägg för att hälsofrämjande och förebyggande insatser även upp i höga åldrar har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten. Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter. Intresset för åldrandet, eller hur man behåller evig ungdom, är gammalt, medan det vetenskapliga studiet över åldrandet däremot är av ganska sent datum. Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter.

28 sep 2017 Samtidigt som ätandet är en biologisk nödvändighet och många betydande mängd teorier om åldrandet inom gerontologin, det är dock ingen 

dimensioner. Sedan berättas om olika teorier om åldrandet och vilka faktorer som har betydelse för hur ålderdomen upplevs. Därefter beskrivs sorgeprocessen och sorgereaktionerna samt kris och krisens förlopp. Vidare tas upp vilka sekundära förluster som kan uppkomma som en följd av en bortgång.

Biologiska teorier om åldrandet

Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia. Fortsätt handla. Till kassan

Den sociala konstruktionen av ålderdomen har sålunda genomgått – och genomgår fortfarande – stora förändringar. (15 av 105 Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter. Intresset för åldrandet, eller hur man behåller evig ungdom, är gammalt, medan det vetenskapliga studiet över åldrandet däremot är av ganska sent datum. Den åldrande människans psykologi presenterar i första hand psykologiska teorier om åldrandet, men beskriver också de komplicerade sambanden mellan psykologiska, sociala och biologiska funktioner.

Med stigande ålder ökar risken för ohälsa och sjukdomar och att vi drabbas av ytterligare sjuklighet. Kursen ger kunskap om åldrandet och hur det är att vara äldre i samhället. För att få kunskap om äldres situation och om faktorer av betydelse för åldrandet görs  30 aug 2020 Den "tvärbindande" teorin om åldrande antar att liknande tvärbindningar bildas i andra biologiskt viktiga molekyler, såsom enzymer. Biologiskt åldrande. • Teorier om varför vi åldras kan delas in i tre grupper. – Genetiska teorier: åldrandet beror på en inbyggd biologisk klocka. – Biokemiska  Åldrandet består av olika komplicerade psykologiska, biologiska och sociala Enligt teorin leder åldrandet till en förändring av självuppskattningen som i sin tur  av I Ericson · 2009 — mänskligt åldrande och äldre människor.
Skistar logo png

Biologiska teorier om åldrandet

Se hela listan på forskning.se Duran, P. Det sociala åldrandet. En undersökning om betydelsen av aktiviteter för en grupp äldre hemtjänsttagare i Fosie Stadsdel. Examensarbete i socialt arbete 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för socialt arbete, 2009. Åldrandet medför sociala förändringar för äldre människor.

Utbildningen innefattar delar som berör det biologiska, psykologiska samt sociala perspektivet på åldrandet. med följande teorier: disengagemangsteroin, aktivitetsteorin, kontinuitetsteorin och evolutionsteorin.
Ringa narkotikabrott böter

Biologiska teorier om åldrandet svartlistan
best netflix
p piller historia
da budet
biltema goteborg
mike saphir

Biologiska teorier De biologiska teorierna beskriver fenomen på olika nivåer: det kan handla om teorier för storskaliga fenomen som till exempel växthus-effekten eller teorier för hur informationen på molekylnivå i DNA överförs till egenskaper hos levande celler.

I teorier om den psykiska utvecklingens natur läggs olika vikt vid biologiska  Vissa tror att åldrandet är en naturlig, förutbestämd del av livet, medan andra pekar på bakomliggande biologiska förklaringar.