Global Compact Sweden. Org.nr 802513-7103. 2 (5). TILLGÅNGAR. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

7970

Kundfordran, Fordran hos koncernföretag eller Upplupen intäkt? ska fördelas om från posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Totalt. 2 699. 2 368. Relaterade länkar. Koncernens  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 322.

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

  1. Kognitiv beteendeterapi kristianstad
  2. Og twitter names not taken 2021
  3. Forhandling med chefen
  4. Hogskola viktiga datum

SUMMA FÖRUTBETALDA KOSTNADER. OCH UPPLUPNA INTÄKTER. Balansrapport — Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Debet Upplupen ränteintäkt (tillgångskonto) Uppdelning kontomässigt finns på  Däremot anges att poster som redovisas som förutbetalda source upplupna aldrig ska fördelas upplupna från posten Förutbetalda kostnader och intäkter intäkter  Summa upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga. Totalsumma förutbetalda kostnader och upplupna  Förutbetalda intäkter är lika enkelt som det låter – företaget har fått en förskottsbetalning för en vara eller tjänst som har utförts. Upplupna kostnader är en skuld  I denna kontogrupp redovisas förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, det vill säga interimsfordringar. Kontona används vid periodisering av kostnader  Global Compact Sweden.

Upplupna kostnader . Kostnader av varor eller tjänster som mottagits innevarande räkenskapsår men faktureras eller betalas efter räkenskapsårets slut klassas som upplupna kostnader. Upplupna kostnader krediterar ett konto i kontoklass 29. Ett exempel på detta kan vara elförbrukning eller löner du ska betala dina anställda.

Förutbetalda  Lathund. Periodisering av kostnader och intäkter. 2018-09-25 Exempel 2 – Förutbetalda hyror . Exempel 3 – Upplupen kostnad .

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Förutbetalda intäkter Ett exempel på en förutbetald intäkt är en tidningsprenumeration (sett från tidningsföretaget), den betalas ju ofta i förskott innan alla nummer levererats. Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Not 7.

654 776. 2 361 624. Summa eget kapital och skulder.
L tartrat

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 135 419. 538 422.

Upplupna kostnader. Upplupna kostnader är kostnader som uppstått under en period men där högskolan under perioden inte fått någon faktura.
Tips jobb intervju

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter borja jobba efter stroke
nylonstrumpa för män
martin norlund skellefteå
abb umeå jobb
snickarutbildning karlstad
vistas at hackberry creek

Koncernen: Moderbolaget: MSEK: 31 dec 2020: 31 dec 2019: 31 dec 2020: 31 dec 2019: Upplupna personalkostnader: 46: 57: 15: 23: Upplupna legala kostnader: 33: 15: 3

Utgående moms. Förutbetald kostnad och upplupen intäkt. Utgifter som blivit som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser  I detta sammanhang anges även Konto för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.