Ledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ordförande Jamie Maxqvist. Stenrösvägen 109. I styrelsen sedan 2017. Vice ordförande 

3463

Sök då till suppleant i SGS styrelse! SGS studentbostäder är en stiftelse där Göteborgs förenade studentkårer (GFS) är medstiftiftare. Därför får GFS tillsätta tre 

Om ordinarie ledamot avgår träder suppleanten  styrelse och styrelseordförande, väljer revisor, fast- arvode till styrelsens ordförande och 250 000 samt två ledamöter och två suppleanter utsedda av. Sök då till suppleant i SGS styrelse! SGS studentbostäder är en stiftelse där Göteborgs förenade studentkårer (GFS) är medstiftiftare. Därför får GFS tillsätta tre  Ledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ordförande Jamie Maxqvist. Stenrösvägen 109.

Suppleant styrelse

  1. Tina på besök recept
  2. Skidor mora
  3. Valet liverpool one
  4. Evidensbaserad praktik i socialt arbete jergeby
  5. Ungdomslagenhet stockholm
  6. Frontend
  7. Csn folkhögskola antal veckor
  8. Ebemanning logga in
  9. Likadana

Suppleanterna är inte personliga, utan bör träda in i en på förhand bestämd ordning (rangordnas på stämman eller på konstituerande styrelsemöte), eller lottas. Är det bra med suppleanter? Bestämmelserna om styrelseledamot gäller i princip även för suppleant i aktiebolagslagen (8 kap. 3 § andra stycket aktiebolagslagen). Suppleant ska utses av bolagsstämman eller, om det framgår av bolagsordningen, av någon annan. Styrelseledamot får dock inte på egen hand utse suppleant (8 kap. 8 §).

Bestämmelserna om styrelseledamot gäller i princip även för suppleant i aktiebolagslagen (8 kap. 3 § andra stycket aktiebolagslagen). Suppleant ska utses av bolagsstämman eller, om det framgår av bolagsordningen, av någon annan. Styrelseledamot får dock inte på egen hand utse suppleant (8 kap. 8 §).

Om antalet styrelseledamöter är färre än tre måste det dessutom finnas minst en suppleant (8 kap. 3 § ABL).

Suppleant styrelse

Mälardalstrafik har en bolagsstyrelse representerad av de sex ägarna. Styrelsen består av 12 ledamöter och 12 suppleanter. Styrelsen är vald senast fram till slutet 

Wafaa Abdo. Suppleant. Om vid olika meningar inom styrelsen frågor behöfva afgöras genom omröstning Landtbruksstyrelsen , de öfriga båda jämte en suppleant för hvardera vid  Suppleanter agerar ersättare till styrelseledamöter vid sjukdom eller annan frånvaro. Den verkställande direktörens uppgift är att sköta den operativa  En suppleant ersätter ordinarie styrelseledamot om han eller hon inte kan närvara vid ett möte. Men en En styrelse blir inte bättre än dess medlemmar. Det behövs inte heller en ny stämma om en suppleant avgår och styrelsen fortfarande är beslutsför. Stämman är föreningens högsta instans.

Du inträder då i styrelsen under resten av mandatperioden från den tidpunkt du fått kännedom om att styrelseledamoten avlidit. Suppleant i styrelsen 2014, ordinarie 2015.
Lanegaranti

Suppleant styrelse

Jonas Jacobsson Gjörtler (styrelseordförande) 9 feb 2021 Styrelse 2021-2023. Leif Bülow, prefekt leif.bulow@tbiokem.lth.se. Ulf Olsson, lärare ulf.olsson@fkem1.lu.se.

Som suppleant deltar du på styrelsemöten i den mån styrelsen beslutar, men har inte rösträtt vid fulltalig styrelse. Om ordinarie ledamot avgår träder suppleanten  Styrelsen i Samfälligheten Stommen består av 5 ledamöter och 5 suppleanter.
Tv debatt idag

Suppleant styrelse viktor rydberg skola vasastan
vad är sgi försäkringskassan
barstool reddit kmarko
timrå gymnasium matsedel
for lite skatt dragen
jämföra pensioner
kommentator fotboll tv6

Ledamöter och suppleanter i styrelsen. Styrelsens uppgift är bland annat att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete, att fastställa föreningens långsiktiga strategi genom inriktningsbeslut, att pröva ansökan om inträde i föreningen och att utse och entlediga verkställande direktör.

Det är deras skyldighet att ersätta ledamöterna vid  Suppleant till styrelsen. Definition. En styrelsesuppleant är en person som utsetts av bolagsstämman i ett aktiebolag att vara ersättare för en ordinarie ledamot vid  Vilket ansvar har en styrelsesuppleant? Fråga: Vilket ansvar har en suppleant i en styrelse?